Villkor

 1. Äganderätt och avtalsvillkor
 2. Ägarskap: Dessa villkor (hädanefter förkortat till "Villkor") reglerar din tillgång till och användning av plattform, innehåll, verktyg och tjänsten ”The Tunity”, thetunity.com (nedan kallade "Tjänsten") som tillhandahålls av CompetenceExchange AB organisations nr: 559310-0992 (hädanefter bolaget)

  Genom att acceptera våra villkor godkänner du härmed att din åtkomst och användning av tjänsterna styrks av villkoren. Genom att acceptera villkoren skapas således ett kontraktsförhållande mellan dig och CompetenceExchange AB.

  Definitioner: När det gäller villkoren definieras följande ord och fraser enligt nedan:

  ”Beställare / kunden”: avser användaren och den juridiska enhet som hen representerar, som skapar en köparprofil med hjälp av tjänsten, antingen genom att kontakta kompetensen via Tjänsten eller genom att publicera ett uppdrag på tjänsten.

  ”Kompetensleverantör”: avser bolaget där kompetensen har sin ursprungliga anställning och som har ett anställningsavtal med kompetensen och den som får ersättningen för tiden kompetensen är i uppdrag och den som betalar ut lönen till kompetensen.

  Med "kompetens" även kallat ”resurskonsulten” avses den person som kommer att genomföra uppdraget hos beställaren / kunden han kan vara anställd hos en kompetensleverantör, vara är egenkonsult eller tar uppdrag som privatperson och då visstidsanställs emot uppdraget.

  ”Avtal” även kallat ”förmedlingsavtal” avser det eller dom avtal som upprättas mellan parterna, beställare / kund och kompetensen och/eller kompetensleverantör som använder tjänsten samt CompetenceExchange AB.

  ”Uppdrag” avser varje uppgift, projekt eller jobb som tillhandahålls av Beställare / kunden till kompetensen via tjänsten, antingen i form av ett uppdrag som läggs ut på tjänsten eller erbjuds direkt av en beställare / kund genom att kompetensen hittats via tjänsten eller genom andra kommunikationsmedel, inklusive kommunikation på plattformar utanför The Tunity-plattformen, om den inledande dialogen startades via tjänsten.

  "uppdragsperiod" avser den överenskomna perioden under vilken kompetensen arbetar med ett uppdrag för Beställare / kunden.

  Ytterligare villkor kan gälla för vissa tjänster, såsom, men inte begränsat till, evenemang eller specialerbjudanden. I så fall kommer du att meddelas om sådana ytterligare villkor och ombeds att godkänna dem. Dessa ytterligare villkor kommer att vara ett komplement till de allmänna villkoren och kommer därför att betraktas som en del av villkoren för Tjänsten i fråga. Om element i ytterligare termer strider mot vad som definieras i standard-villkoren, överskrider de ytterligare villkoren standard-villkoren.
  Ändringar av villkor: CompetenceExchange förbehåller sig rätten att ändra villkor relaterade till Tjänsten. I så fall uppdateras villkoren på denna sida och våra användare kommer att informeras om ändringen via e-post. Användare kommer att meddelas om villkorförändringar minst tio dagar innan de träder i kraft. Såvida du inte tar bort din profil inom denna uppsägningsperiod samtycker du till att vara bunden av de nya villkoren.

 3. Tjänsten
 4. Hos thetunity.com tillhandahåller CompetenceExchange AB en Tjänst som gör det möjligt för kompetensen och Beställare / kunden att ingå ett avtalsförhållande där kompetensen arbetar med ett uppdrag som definierats av Beställare / kunden.

  Kompetensen om, denna är anställd hos annan arbetsgivare, är den som är ansvarig för att säkra med representant från sin arbetsgivare att denna har rätt att vara publicerad på tjänsten.

  Medan The Tunity-plattformen är utvecklad av CompetenceExchange och skapad på ett sådant sätt att de bästa matchande kompetensprofilerna föreslås till Beställare / kunden baserat på hens sökning, ligger det faktiska valet av kompetens hos Beställare / kunden, och The Tunity / CompetenceExchange AB är utan ansvar för kompetensens faktiska arbete hos Beställare / kunden.

  CompetenceExchange AB har rätt att utesluta en person eller ett företag från att använda Tjänsten av någon anledning.

 5. Dataskydd
 6. Genom att registrera dig på tjänsten med ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, lön, kompetents och CV och annan information samtycker du till att all information, som en nödvändig följd av den tillhandahållna Tjänsten, kan bli tillgänglig för alla som använder Tjänsten, när detta behövs för att Tjänsten ska levereras. Detta gäller inte bankuppgifter och annan finansiell information (avser ej lön) som kommer att behandlas konfidentiellt. Läs mer i vår integritetspolicy.

 7. Uppdrag
 8. Kompetens: när en kompetens registrerar sig på tjänsten måste kompetensen försäkra att alla uppgifter är korrekta och rätt beskrivna. I de fall kompetensen har en anställning försäkrar kompetensen också att denna har sin arbetsgivares medgivande om att lägga upp sig på tjänsten och får ta uppdrag hos en annan Beställare / kund.

  Genom att acceptera uppdraget förbinder sig kompetensen att ha nödvändig befogenhet att ta uppdraget.

  Vid kompetenspresentationen kommer endast kompetensens bruttolön (vid 100% sysselsättning) presenteras. Faktiskt kostnad för kompetensen baseras på aktuell sysselsättnings grad och kompetensens nettolön (Bruttolön inkl sociala avgifter, pension, semester mm) + The Tunitys förmedlingspåslag. Alla uppdrag där anslutningen mellan kompetens och/eller kompetensleverantör och Beställare / kunden upprättas via tjänsten ska faktureras via CompetenceExchange AB.

  Beställare / kunden:När kontakt tas med en kompetens på tjänsten måste Beställare / kunden försäkra sig om att uppdraget är korrekt och utförligt beskrivet för kompetensen.

  Genom att kontakta en kompetens på tjänsten, godkänner Beställare / kunden villkoren och garanterar att den har nödvändig befogenhet att erbjuda uppdragen i fråga och / eller har full befogenhet att ingå avtalet och därmed erbjuda uppdraget till kompetensen.

  Beställare / kunden ansvarar för att kompetensen får tillräcklig tillgång till system och kunskap för att kunna utföra uppdraget korrekt. Om uppdraget kräver att kompetensen är fysiskt närvarande i beställaren / kunden lokaler ansvarar denna för en korrekta arbetsmiljö för kompetensen i enlighet med tillämpliga hälso- och säkerhetsbestämmelser och lagar.

  Som Beställare / kund godkänner du att endast betala kompetensleverantörer, för kompetenser som hittats via tjänsten, via fakturor som utfärdats av CompetenceExchange AB. Överträdelse av denna klausul avslutar din tillgång till Tjänsterna utan ytterligare meddelande och vidtar lämpliga rättsliga åtgärder för att genomdriva villkoren.

  Kompetensleverantörer: Genom att godkänna en anställd kompetens publicering på tjänsten förbinder sig kompetensleverantören att ha full befogenhet att göra detta för att sedan kompetensen skall kunna ingå avtalet med Beställare / kunden via tjänsten.

  Som kompetenstleverantör samtycker du till att alla uppdrag där anslutningen mellan kompetensleverantör och Beställare / kunden upprättas via tjänsten ska endast ersättas från CompetenceExchange AB

  Tvister: Tvister som kan uppstå mellan kompetensleverantören/kompetensen och Beställare / kunden angående och / eller i samband med uppdraget måste lösas mellan kompetensleverantören / kompetensen och Beställare / kunden. CompetenceExchange frångår sig allt ansvar i detta sammanhang.

 9. Åtkomst och användning
 10. För att kunna använda tjänsten fullständigt måste du registrera ett aktivt konto hos thetunity.com. Du måste vara minst 18 år för att skapa ett konto på tjänsten. När du registrerar dig samtycker du till att tillhandahålla fullständig, korrekt och uppdaterad information innan avtalet ingås. Att inte ha fullständig och uppdaterad kontoinformation kan utesluta dig från att ingå ett avtal. Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto och samtycker till att hålla ditt kontonamn och lösenord hemligt.

  När du registrerar dig och får ett konto på tjänsten, antingen som kompetens, kompetensleverantör eller Beställare / kunden, och så länge du har ett aktivt konto på tjänsten samtycker du till att få e-postmeddelanden om aktiviteter i Tjänstern och relevant information från tjänsten och CompetenceExchange AB. Du kan välja bort dessa e-postmeddelanden förutom information som är viktig för användningen av Tjänsten.

  Ditt konto på och inloggningsinformation för tjänsten är helt personliga och får inte delas med andra. Du får inte erbjuda uppdrag eller acceptera uppdrag av tredje part. Om personer i ditt nätverk vill använda tjänsten måste de skapa ett eget konto. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när du använder Tjänsten och du får endast använda Tjänsten för lagliga ändamål

 11. Kommunikation
 12. Uppdrag: Ingen Beställare / kund som använder tjänsten får kontakta en kompetens / kompetenseverantör som har lagt ut en profil på thetunity.com utanför Tjänsten för att inleda en dialog, lägga ett slutligt bud eller ingå ett avtal. På samma sätt får en kompetens / kompetensleverantör inte kontakta en Beställare / kunde, som de identifierade på thetunity.com, via andra kanaler. Under uppdragsperioden kan Beställare / kunden och kompetensleverantör kommunicera utanför plattformar av egen vilja, men avtal och avtalstilläggsavtal måste alltid ingås via competenceExchange AB.

  Avtal mellan en Beställare / kunden och en kompetens / kompetensleverantör, som fått kontakt via tjänsten, utanför tjänsten utesluter de två parterna från Tjänsten under en period av sex månader.

  Sekretess:Kommunikation och interaktion på plattformen av kompetensleverantör och Beställare / kunden får inte läggas ut på tredje part eller automatiseras i någon utsträckning.

  Röstton / uteslutning:När du använder Tjänsten samtycker du till att inte tillhandahålla innehåll eller kommunicera på ett sätt som är förolämpande, hatande, våldsamt, pornografiskt, olagligt eller på annat sätt stötande. competenceExchange AB har rätten att ta bort innehåll om vi anser att denna punkt bryts och att utesluta användare från Tjänsten.

  InnehållNär du skapar ett konto på thetunity.com och laddar upp innehåll, förklarar du och garanterar att du är ensam ägare till detta innehåll och / eller har de rättigheter som är nödvändiga för att säkerställa att användarinnehållet inte bryter mot tredje parts rättigheter eller rättsliga bestämmelser, oavsett deras karaktär och omfattning.

  Allt användarinnehåll som tillhandahålls av dig förblir din egendom. Men genom att göra ditt innehåll tillgängligt via tjänsten ger du CompetenceExchange AB rätt att distribuera, ändra, sammanställa statistik, dela med tredje part (avser ej kommersiellt sysfte), lägga till extra innehåll, offentligt visa, använda eller på annat sätt använda utan ytterligare samtycke från dig och utan något krav på betalning. CompetenceExchange AB kommer att gå igenom allt innehåll och ev korrigera innehållet innan det publiceras på thetunity.com

  Marknadsföring:Tjänsten som tillhandahålls kan inte användas för marknadsföring av andra produkter eller tjänster än de du vill tillhandahålla via thetunity-plattformen som passar det övergripande syftet med The Tunity / Tjänsten.

 13. Betalningar
 14. Fakturering/ersättning kräver ett avtal. All fakturering/ersättning ska ske via CompetenceExchange AB

  Till grund för fakturering / ersättning ligger tidrapporter och schema mellan kund / beställaren och kompetensen.

  Om en Beställare / kunden inte betalar inom betalningsfristen tillkommer avgifter till det förfallna beloppet enligt gällande lag. Efter påminnelse har CompetenceExchange AB rätten att eskalera fallet med betalning till en inkassobyrå och att utesluta Beställare / kunden från vidare användning av Tjänsten.

 15. Ansvar och skadestånd
 16. Ansvarsfriskrivning:CompeteneExchange AB erbjuder en Tjänst som hjälper Beställare / kunden och kompetens / kompetensleverantörer att hitta varandra och starta ett arbetsförhållande genom ett avtal som tillhandahålls av Tjänsten men vi garanterar inte kvaliteten, lämpligheten, säkerheten eller kapaciteten hos Beställare / kunden och kompetensen / kompetensleverantörer som använder Tjänsten. Som användare av Tjänsten samtycker du till att alla risker som följer av din användning av Tjänsten sker på din egen risk.

  Informationen och Tjänsten som tillhandahålls av CompetenceExchange AB tillhandahålls på ett "som det är" och "som tillgängligt" utan någon garanti, representation eller tillstånd av något slag. CompetenceExchange AB påtar sig inget ansvar för riktigheten, omfattningen eller användbarheten av informationen som hittas genom Tjänsten.

  Uppdrag som förmedlas via tjänsten omfattas av en konsultansvarsförsäkring tecknad av CompetenceExchnage AB utöver detta frångår CompetenceExchange AB sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador, inklusive följdskador, som t.ex. förlorade vinster, förlorade data, personskador eller egendomsskador relaterade till, i samband med eller på annat sätt till följd av användning av Tjänsten. Detta gäller även om CompetenceExchange AB har informerats om risken för sådan skada. CompetenceExchange AB ansvarar inte heller för skador, ansvar eller förluster som uppstår till följd av antingen din användning av eller beroende av Tjänsten eller din oförmåga att komma åt och / eller använda Tjänsterna; eller någon transaktion eller relation mellan dig och någon tredjepartsleverantör.

  CompetenceExchange AB är under inga omständigheter ansvariga för dig om det finns force majeure som påverkar tjänsten eller dess underleverantörer, inklusive i samband med krig, strejker, lockout, avbrott i vanlig trafik, datavirus, brand, civil oro, naturkatastrofer, begränsningar från offentliga myndigheter, och liknande force majeure-händelser som ligger utanför competenceExchange AB kontroll.

  Ersättning:Du samtycker till att ersätta CompetenceExchange AB för alla anspråk, skyldigheter, förluster, ansvar och utgifter som uppstår vid din användning av Tjänsten, din överträdelse eller överträdelse av dessa villkor, din överträdelse av tredje parts rättigheter eller liknande.

 17. Tillämplig lag
 18. Varje tvist mellan CompetenceExchange AB och Beställare / kunden, CompetenceExchange AB och kompetensleverantören eller mellan kompetensleverantören och Beställare / kunden måste lösas i enlighet med svensk lag och i allmän domstol om parterna inte kommer överens om annat.

  Varje tvist eller oenighet bör först försökas lösas genom medling mellan parterna.

  Beställare / kunden, Kompetensleverantören och kompetensen samtycker till att förmedlade uppdrag genom tjänsten erkänner att avtalet regleras av bestämmelserna i dessa villkor